T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Tekirdağ Eğitim Merkezi

07.03.2018

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

                                            SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI

                 Tekirdağ Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmaktayken, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar’a ilişkin tebliğde yer alan şartları taşıyanlar ve anılan tebliğe uygun olarak Başkanlığımızca oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilenlere yönelik “Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı” yapılacaktır.

I- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

 1. Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı 13.03.2018 tarihlerinde Tekirdağ Eğitim Merkezinde yapılacaktır. Adaylar ekte yer alan listeden sınava girecekleri tarihi öğrenebileceklerdir. Adaylara sınav tarihine ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 2. Sözlü sınav Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

 3. Adaylar; Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı’na gelirken T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport ) yanlarında bulunduracaklardır.

 

II- SINAVIN ŞEKLİ

  1. Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

 

III- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Sınav sonuçları https://www. tekirdagegitim.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

 2. Sınava itirazlar sınav sonuçlarının ilanını takip eden 3 iş günü içinde yapılacaktır.

VIII- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:   Tekirdağ Eğitim Merkezi Müdürlüğü Karadeniz Mah. Özvatan Cad.No:31/3 59200 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

e-mail: tekirdag.egitim@diyanet.gov.tr 

Telefon: (0282) 263 43 05

Fax:       (0282) 262 08 00

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVINA KATILACAK ADAYLAR

S.N.

T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

BAŞVURU DURUMU

SINAV TARİHİ

5

22016076374

ANIL ÇETİN

TEMİZLİK

KABUL

13.03.2018

9

12919444240

AYŞE TURHAN

TEMİZLİK

KABUL

13.03.2018

11

26030648548

EMENTULLAH GÜLTEKİN

TEMİZLİK

KABUL

13.03.2018

1

64186229952

FERİT KIZIL

TEMİZLİK

KABUL

13.03.2018

12

19270318180

GÜNER ARSLAN

TEMİZLİK

KABUL

13.03.2018

6

50002143106

HAKAN GÜNEŞ

TEMİZLİK

KABUL

13.03.2018

7

25234968032

HÜSEYİN BİRSİN

TEMİZLİK

KABUL

13.03.2018

8

25018730602

İSMAİL ALTAY

TEMİZLİK

KABUL

13.03.2018

3

11462987570

LEVENT ÇATAK

TEMİZLİK

KABUL

13.03.2018

2

10364464738

OLGAY İNCE

TEMİZLİK

KABUL

13.03.2018

4

27625889322

SÜLEYMAN URHAN

TEMİZLİK

KABUL

13.03.2018

10

35572335632

YASEMİN SAGIROGLU

TEMİZLİK

KABUL

13.03.2018

11

50842115028

BURHAN AKYÜREK

GÜVENLİK

KABUL

13.03.2018

12

13442361622

MUSTAFA BİBERCİ

GÜVENLİK

KABUL

13.03.2018

13

14192336694

NURULLAH TURAN

GÜVENLİK

KABUL

13.03.2018

14

19004176772

SABRİ BİNGÜL

GÜVENLİK

KABUL

13.03.2018