01.04.2016

TEKİRDAĞ EĞİTİM MERKEZİNİN KURULUŞ TARİHİ VE GÖREVLERİ

 

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 216. maddesi uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığınca uygun görülen Karadeniz Mahallesi Özyurt caddesinde 10853 m2 Hazine arazisi üzerine 1350 m2 temel ile başlanıp 5 katta toplam 6750 m2 kullanım alanına sahiptir.

 

İlimiz Eğitim Merkezinin temeli 21.07.1996 tarihinde atılmış olup 20.04.2002 tarihinde ise hizmete açılmıştır.

Görevleri:

 

Dinimizi temel kaynaklardan öğrenip, sosyal bilimlerden de yararlanarak insanlığa sunan, özünden ödün vermeden on beş asırlık birikimi göz ardı etmeksizin nasları değerlendirip yorumlayan, hizmet alanını ülkemizle sınırlamayıp kendisini tüm insanlığın hizmetine adayan İslam âlimleri, bilginleri yetiştirmektir.  

 Merkezimiz, dinin temel kaynaklarını anlayabilen, onları günümüz insanına sunabilecek donanıma sahip, aydın insanlar yetiştirmek üzere  dini ilimlerin eğitimini veren bir kurumdur.

 

Devlet Memurları Eğitimi genel planında, kalkınma planlarında ve stratejik planda eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda; Başkanlık personelinin, bilimsel ve teknolojik alandaki yeni gelişmeler ile mesleki bilgi, görgü ve becerilerini geliştirerek hizmet içinde yetişmesini sağlamak, verimliliğini arttırmak, üst seviyedeki görevlere hazırlamak ve hizmete ilgisini daha yüksek düzeye çıkarmak, personeli ödevleri, görevleri, yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek, yönetimde ve uygulamada verimlilik, tutumluluk ve etkililiğin arttırılmasını sağlamak, yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gidecek personeli, personelin ve başkanlığın gelişmesini sağlayacak yeni bilgilerin hızla arttığı alanlara yönlendirmek, başkanlık personelini bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak, insan kaynakları planlamaları ve personel yeterlilikleri doğrultusunda, başkanlığın ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmek, hizmette kaliteyi ve verimliliği arttırmak amacıyla; katılımcı, araştırmacı, sorgulayıcı, yenlikçi ve problem çözücü personel yetiştirmek, personel arasında iletişimi ve koordinasyonu güçlendirmek, güven duygusunu geliştirmek, moralini yükseltmek ve hizmet alanındaki değişimlere intibakını sağlamak, hizmetlerin tam ve zamanında hedef kitleye ulaşımını sağlamaktır.